fbpx

บทความ

อัปเดตข่าวสารและเทรนด์ด้านกลยุทธ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพิ่มพูนความรู้ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ

#Personalized x
...
8 มิถุนายน 2021

เมื่อต้องสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้โดนใจคนรุ่นใหม่ Personalized ไม่พอ ต้องสนุกด้วย

ในปัจจุบันที่ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วจนความสนใจและความจดจ่อของผู้บริโภคสั้นลง ภารกิจสำคัญของทุกองค์กรคือต้องหาทางดึงลูกค้าให้อยู่กับธุรกิจให้นานที่สุด ...