fbpx

Data - AI

...
7 ธันวาคม 2021

EP.13 Data Lake ก้าวแรกสู่ Data-Driven Organization

หากองค์กรอยากก้าวไปสู่การเป็น 'Data-Driven Organization' การเตรียมความพร้อมในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ด้วยการแก้ไขปัญหาด้า...

...
29 กันยายน 2021

EP.12 ส่องกลเม็ดใช้ Data Science ขับเคลื่อนการตลาดยุคใหม่ มัดใจลูกค้า

หากเคล็ดลับความสำเร็จของการทำการตลาดยุคใหม่ คือ การรู้จักและรู้ใจลูกค้า ‘Data Science’ เป็นหนึ่งในกลเม็ดสำคัญที่ธุรกิจต้องเรียนรู้และนำมาปรับใช้ เพ...

...
22 กันยายน 2021

EP.11 Zero-Party Data กลยุทธ์การเก็บข้อมูลที่ลูกค้ายินยอมโดยตรง

เมื่อข้อมูลกลายเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างความได้เปรียบให้ธุรกิจ มาทำความรู้จักกับประเภทของข้อมูล และวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะ 'Zero...

...
8 กันยายน 2021

EP.10 M-S-D สูตรไม่ลับ สร้าง Data-Driven Culture

สร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วย 'ข้อมูล' หรือ 'Data-Driven Organization' ต้องทำอย่างไร และฟันเฟืองชิ้นนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ง...

...
1 กันยายน 2021

EP.9 ทำไม ‘ความปลอดภัยองค์กร’ ไม่ควรถูกธุรกิจมองข้าม

ยิ่งองค์กรขยายการดำเนินงานเข้าสู่โลกดิจิทัล ระบบหลักที่ขับเคลื่อนธุรกิจยิ่งกลายเป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ดังนั้นหากไม่ต้องการตกเป็นเหยื่อจน...