fbpx
เรื่องราวของเรา 7 เมษายน 2021

What is it like to be a software developer at Bluebik

ร่วมพูดคุยกับ ‘อาท – พุฒิพงศ์ สถิตย์พัฒนพงศา’ Manager จากแผนก Digital Excellence and Delivery ที่ Bluebik ถึงชีวิตในการทำงานตั้งแต่การทำงาน ไปจนถึงบรรยากาศภายในทีม ที่เพราะอะไรถึงทำให้มีความสุขกับการทำงานที่บลูบิคได้อย่างเต็มที่

Art – Puthipong, Manager, Digital Excellence and Delivery at Bluebik

What’s Digital Excellence and Delivery (DX) team do?

เราไม่ใช่แค่มาพัฒนา Software แต่เราเหมือนทีมที่ปรึกษาในการช่วยวางแผน วิเคราะห์ถึงการใช้งาน ความเหมาะสมในแต่ละรูปแบบของการพัฒนา นำเสนอวิธีการและรูปแบบที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานผลงานนั้นอย่างยั่งยืนที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

What does value creation you contribute here?

การได้มีส่วนในการ Add value ให้แต่ละโครงการ  เริ่มตั้งแต่การวางโครงสร้างโปรเจค แบ่งสัดส่วนงานให้ทีม และที่สำคัญคือการได้มีโอกาสติดต่อประสานงานกับทีมลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสในการให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสม เพราะเราไม่ได้อยากนำเสนอผลงานที่ใช้งานชั่วครั้งชั่วคราว แต่อยากให้มันยั่งยืน และใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงที่สุด  

Why Bluebik?

เพราะเรารู้สึกสนุกกับการที่ได้ทำสิ่งใหม่ ๆ ความท้าทายใหม่ ๆ ได้แก้ปัญหาที่ยาก ๆ และได้ทำงานกับคนเก่ง ๆ


We are Hiring !

Digital Excellence & Delivery

Business Analyst : https://forms.gle/MpoQRJ8dVYHpb5ZE6
Software Development : https://forms.gle/fuBRRDZtrcw4mZph7
UX/ UI Designer : https://forms.gle/dAjMLERaPkhGLnN26

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02 636 7011