fbpx
Blogs 21 October 2020

เมื่อต้องทำ Digital Transformation องค์กรจะทำอย่างไรให้พนักงานพร้อม

ในยุคนี้ ทุกองค์กรต่างมุ่งไปสู่การนำเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับกระบวนการและประสิทธิภาพการทำงาน หรือที่เรียกกันว่า “Digital Transformation” เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน


แต่การทำ Digital Transformation ให้ประสบความสำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยบรรดาผู้บริหาร 750 รายทั่วโลก ที่ให้สัมภาษณ์กับ The Economist Intelligence Unit (EIU) หน่วยงานวิจัยธุรกิจ ในเครือเดียวกับ The Economist นิตยสารธุรกิจชื่อดัง มองว่า นอกจากเรื่องค่าใช้จ่ายและความซับซ้อนในการดำเนินการแล้ว การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานพร้อมเปิดรับการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีใหม่ๆ มีความสำคัญไม่แพ้กัน


แล้วธุรกิจจะทำอย่างไรให้สามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบนี้ได้?


1. สร้างแรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยี


อาจเริ่มต้นด้วยขยายขอบเขตการประเมินพนักงาน ด้วยการให้คะแนนเพิ่มกับพนักงานที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำงาน ควบคู่ไปกับการทำให้เทคโนโลยีอยู่ใกล้ตัวพนักงานมากขึ้น เช่น การใช้ Kahoot ซึ่งเป็นเกมตอบคำถามออนไลน์ในการทำ workshop ภายในองค์กร รวมถึงใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่นที่ทำให้พนักงานทำงานได้ง่ายขึ้นและทำงานจากที่ไหนก็ได้ เมื่อคนรู้สึกว่าเทคโนโลยีทำให้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้น จะช่วยจูงใจให้หันมาใช้งานและเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น


2. ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน


สิ่งสำคัญอีกอย่างในการสร้างวัฒนธรรมการเปิดรับเทคโนโลยีภายในองค์กร คือต้องมีโครงสร้างพื้นฐานหรือระบบที่รองรับการใช้งานเทคโนโลยีนั้นๆ ดังนั้นจึงควรจัดสรรงบโดยเฉพาะ เพื่อลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุม ทั้งด้านระบบ เครือข่าย และซอฟต์แวร์ เพื่อให้การใช้งานภายในเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงปรับปรุงระบบที่มีอยู่ไม่ให้ล้าหลังจนเกินไป


3. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลอย่างจริงจัง


EIU ระบุว่าจากผลการสำรวจเมื่อต้นปีนี้ ซึ่งสอบถามผู้บริหารธุรกิจจำนวน 1,216 คนทั่วโลก พบว่า 87% ของผู้บริหารมองว่าภายใน 2-3 ปีข้างหน้านี้ องค์กรจะเจอปัญหาช่องว่างทักษะดิจิทัล (Digital skill gap) ซึ่งหมายถึงการที่พนักงานมีทักษะด้านดิจิทัลไม่เพียงพอต่อการทำงาน เมื่อเทียบกับที่องค์กรต้องการ โดย 3 ส่วนที่คาดว่าจะเจอปัญหานี้มากที่สุด คือด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบดูแลจัดการเว็บไซต์ และการบริหารทรัพยากรบุคคล


4. วางกลยุทธ์สร้างวัฒนธรรมองค์กรในระยะยาว


แน่นอนว่าการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเปิดรับเทคโนโลยี จำเป็นต้องมีการวางกลยุทธ์ระยะยาว เพราะการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ภายในเวลาอันสั้น จึงต้องสร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง ให้พนักงานเปิดรับและนำเทคโนโลยีไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน


ขอขอบคุณข้อมูลจาก Harvard Business Review