fbpx
บล็อก 24 มกราคม 2021

Agile Marketing นักการตลาดต้องรู้ ยิงโฆษณาให้รวดเร็ว-ตรงจุด

ในปัจจุบัน นักการตลาดมีเครื่องมือมากมายในการโปรโมทสินค้า แต่คำถามสำคัญคือใช้เครื่องมือเหล่านั้นเต็มประสิทธิภาพหรือยัง?

“Agile Marketing” คือหลักการที่จะช่วยให้ออกแคมเปญการตลาดได้รวดเร็ว และนำผลตอบรับจากผู้บริโภคไปปรับปรุงแคมเปญให้ตรงใจลูกค้ามากขึ้น อีกทั้งออกแคมเปญได้ในเวลาที่เหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ หรือหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้แบบเรียลไทม์

จากรายงานการสำรวจองค์กรธุรกิจชั้นนำจาก Digital.ai บริษัทให้บริการโซลูชั่นการบริหารจัดการองค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสอบถามความเห็นจากผู้บริหารและที่ปรึกษาธุรกิจจากหลายภาคอุตสาหกรรม จำนวนกว่า 1,000 รายทั่วโลกเมื่อปี 2562 พบว่า องค์กรที่นำหลักการ Agile มาปรับใช้ในการทำการตลาด สามารถสร้างรายได้และยอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 20 – 40% เมื่อเทียบกับการทำการตลาดแบบเดิม

ขั้นตอนเบื้องต้นที่ธุรกิจสามารถนำหลักการ Agile ไปประยุกต์ใช้กับการทำการตลาด ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน

 1. วางกรอบเป้าหมาย

  นับเป็นขั้นตอนลำดับแรก โดยประกอบด้วยการตั้งเป้าหมายและวางแนวทางการทำงานเบื้องต้น ทั้งการสร้างทีมงาน วิธีการทำงานของนักการตลาดหรือแนวทางการสร้างแคมเปญ เพื่อนำไปสู่การกำหนดรูปแบบการทำการตลาด และการนำแนวคิดไปปฏิบัติจริง
 2. สร้างทีม Agile Marketing โดยเฉพาะ

  ซึ่งมีความแตกต่างจากทีมงานอื่นๆ ภายในองค์กร โดยประกอบด้วยสมาชิกไม่เกิน 8 คนจากหลากหลายทีม เพื่อทำงานประสานงานกันรวดเร็ว โดยหน้าที่หลักของทีมคือการสร้าง ทดลองแคมเปญการตลาดใหม่ๆ และนำแคมเปญที่ประสบความสำเร็จไปต่อยอดปรับใช้แคมเปญอื่นๆ ในอนาคต
 3. เริ่มทำการตลาดจากแคมเปญเล็ก ๆ

  โดยเป็นแคมเปญที่ไม่ได้ใช้งบจำนวนมากและมีระยะเวลาการทำแคมเปญไม่เกิน 2 สัปดาห์ แต่ทำอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยเบื้องต้นธุรกิจสามารถเริ่มจากการเลือกทำการตลาดกับลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อเป็นการทดลองก่อน
 4. วัดและประเมินผล โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลลัพธ์ต่าง ๆ

  ที่เก็บรวบรวมได้ในการทำแคมเปญ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจรู้ว่าแคมเปญแบบไหนเหมาะสมที่สุดและได้ผลลัพธ์ดีที่สุด เพื่อนำไปพัฒนาแคมเปญในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การวัดและประเมินผลแคมเปญยังช่วยค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างการขยายตัวให้องค์กรต่อไป

หากธุรกิจต้องการอยู่รอดและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในโลกที่พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนไว การเปลี่ยนแนวทางทำการตลาดแบบเดิม มาเป็นการทำการตลาดแบบ Agile ซึ่งมีความคล่องตัว จะช่วยให้องค์กรพร้อมรับมือเทรนด์ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว และสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในตลาด