fbpx

บล็อก

อัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวในทุกแวดวงธุรกิจ
เพื่อแรงบันดาลใจในการบริหารธุรกิจจากบลูบิค

#Agile x
...
7 เมษายน 2022

จุดตายในองค์กร ฉุด Agile ไปไม่ถึงฝั่งฝันความสำเร็จ

เมื่อแนวคิดการทำงานแบบ Agile เป็นกระแสนิยมที่องค์กรน้อยใหญ่ต่างมุ่งเข้าหา ด้วยความหวังว่าจะใช้เป็นเครื่องมือช่วยให้พร้อมรับกระแสความเปลี่ยนแปลงในโล...

...
24 มกราคม 2021

Agile Marketing นักการตลาดต้องรู้ ยิงโฆษณาให้รวดเร็ว-ตรงจุด

ในปัจจุบัน นักการตลาดมีเครื่องมือมากมายในการโปรโมทสินค้า แต่คำถามสำคัญคือใช้เครื่องมือเหล่านั้นเต็มประสิทธิภาพหรือยัง? "Agile Marketing" คือหลัก...

...
11 พฤศจิกายน 2020

ข้อดีของการทำงานแบบ Agile ในยุคดิจิทัล

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลยุค องค์กรที่จะอยู่รอดไม่ได้วัดกันที่ขนาดอีกต่อไปแต่ต้องวัดกันที่ความเร็ว ตามคำกล่าวที่ว่า โลกปัจจุบันเป็นโลกของ ...

...
16 ตุลาคม 2020

ข้อดีของการทำงานแบบ Agile ในยุคดิจิทัล

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลยุค องค์กรที่จะอยู่รอดไม่ได้วัดกันที่ขนาดอีกต่อไปแต่ต้องวัดกันที่ความเร็ว ตามคำกล่าวที่ว่า โลกปัจจุบันเป็นโลกของ ...