fbpx

บล็อก

อัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวในทุกแวดวงธุรกิจ
เพื่อแรงบันดาลใจในการบริหารธุรกิจจากบลูบิค

#Framework x
...
8 กรกฎาคม 2022

Why Project Implementation Fail and How to Avoid It?

EP2: Poor Communication What does poor communication mean in project management? Poor communication is the term used to describe situations w...

...
7 เมษายน 2022

จุดตายในองค์กร ฉุด Agile ไปไม่ถึงฝั่งฝันความสำเร็จ

เมื่อแนวคิดการทำงานแบบ Agile เป็นกระแสนิยมที่องค์กรน้อยใหญ่ต่างมุ่งเข้าหา ด้วยความหวังว่าจะใช้เป็นเครื่องมือช่วยให้พร้อมรับกระแสความเปลี่ยนแปลงในโล...

...
30 มีนาคม 2022

Design Thinking : 5 กระบวนการคิดที่ UX Designer ควรมี

จริงแล้วต้องบอกก่อนว่า คำว่า UX Designer ถ้าคนได้ยินคำว่า Design ก็คงไม่พ้นคำว่า ‘สวยงาม สีสัน’ หรืออะไรที่มันเห็นแล้วว้าว แต่จริง ๆ แล้ว UX Design...

...
12 มกราคม 2022

“Six Forces Model” โมเดลวิเคราะห์การแข่งขันทางธุรกิจ ที่สมบูรณ์กว่า Five Forces

“Six Forces Model” เป็นเครื่องมือทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้ธุรกิจประเมินความสามารถในการแข่งขันและความน่าดึงดูดใจของตลาด ซึ่งถูกพัฒนาต่อมาจาก Fi...

...
14 ธันวาคม 2021

รู้จัก Buyer’s Black Box Model
เข้าใจความคิดของผู้บริโภค

สิ่งสำคัญในการทำธุรกิจในทุกยุคคือการเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างตอบโจทย์ ซึ่งบางครั้งในฐานะของผู...

...
30 พฤศจิกายน 2021

Why Transform? & How to Transform?
‘คน’ ปัจจัยหลักขับเคลื่อนองค์กรสำเร็จ

Digital Transformation คืออะไร การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในองค์กรเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่กระบวนการทำงานไปจนถ...

...
16 พฤศจิกายน 2021

จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อขาด Unit Test
ปัญหาการพัฒนา Application

ทุกวันนี้ในโลกของดิจิทัล การพัฒนาแอปพลิเคชันมีมากมายหลายรูปแบบ และซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ นักพัฒนาอย่าง Software Engineer หรือ Developer จำเป็นต้องพ...

...
5 พฤศจิกายน 2021

รวมเครื่องมือ Low Code / No Code Dev แพลตฟอร์มแห่งอนาคตที่จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้น

ในปัจจุบัน Digital Transformation กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจ หลายๆองค์กรจึงเร่งพัฒนาสร้างแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันต่างๆไว้ใช้งานเพื่อตอบโจทย์การ...

...
2 พฤศจิกายน 2021

จัดการความเสี่ยงธุรกิจด้วย Risk Matrix

คนส่วนใหญ่รู้ว่าธุรกิจต้องเผชิญกับความเสี่ยงหลายประการ แต่ก็ใช่ว่าทุกกรณีจะเลวร้ายเสมอไป เพราะหากสามารถวางแผนและจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นได้ ธุรกิจ...

...
2 กรกฎาคม 2021

วิเคราะห์ตำแหน่งกลยุทธ์ ประเมินแผนงานด้วย SPACE Matrix

Strategic Position and Action Evaluation Matrix หรือ SPACE Matrix เป็นอีกหนึ่งในเครื่องมือทางในการวิเคราะห์กลยุทธ์ขององค์กรที่ผู้วิเคราะห์ต้องการให...

...
16 เมษายน 2021

ทำความรู้จัก Lean Canvas พระเอกตัวจริงช่วย Start-Up ร่างแผนธุรกิจให้ครบจบในแผ่นเดียว

LeanCanvas คืออะไร Lean Canvas คือ เครื่องมือช่วยให้สตาร์ทอัพเข้าใจภาพรวมของธุรกิจได้ในเวลาอันรวดเร็ว เปรียบเสมือนกับการเขียนแผนธุรกิจฉบับย่...

...
10 กุมภาพันธ์ 2021

สร้างรายได้ให้ธุรกิจด้วยโมเดล Customer Lifetime Value

ทำความรู้จักกับ Customer Lifetime Value (CLV) กลยุทธ์สร้างรายได้ให้ธุรกิจด้วยการดึงลูกค้าใหม่ เอาใจลูกค้าเก่า การสร้างสรรค์สินค้าและบริการในปัจจ...

...
28 มกราคม 2021

SOAR Analysis อีกทางเลือกหนึ่งที่มาแทน SWOT Analysis

SOAR Analysis เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ถูกพัฒนามาเพื่อใช้ทดแทน SWOT Analysis ด้วยการวิเคราะห์จาก Strength (จุดแข็ง) Opportunity (โอกาส) A...

...
21 มกราคม 2021

เชื่อหรือไม่ว่า!? บางบริษัทใช้ SWOT analysis เพียงแค่ “S” และ “W” เท่านั้น

จาก SWOT analysis ที่เราเคยศึกษากันมา 4 องค์ประกอบ ประกอบด้วย Strength (จุดแข็ง), Weakness (จุดอ่อน), Opportunity (โอกาส) และ Threat (ความเสี่ยง) เ...

...
21 ธันวาคม 2020

SWOT Analysis เครื่องมือเพื่อการวางแผนแนวทางธุรกิจอย่างมีหลักการ

SWOT Analysis เป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผนกลยุทธ์เบื้องต้น เพื่อใช้วิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กรและกระบวนการทำงานของธุรกิจในปัจจุบัน รวมทั้งสร้างโอก...

...
15 ธันวาคม 2020

หลักการตลาด 4Cs มองลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ในปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่า ลูกค้าได้กลายเป็นศูนย์กลางของการทำธุรกิจ 4Cs หลักการตลาดที่นำเสนอโดย Robert F. Lauterborn เมื่อปี 1990 โดยมองจากมุมลูกค้...

...
8 ธันวาคม 2020

Five Forces Model สุดยอดเครื่องมือวิเคราะห์ ‘การแข่งขันธุรกิจ’

Five Forces Model สุดยอดเครื่องมือวิเคราะห์ ‘การแข่งขันธุรกิจ’ จาก Harvard Business School อยากทำธุรกิจ ต้องวิเคราะห์เรื่องเหล่านี้ให้เป็น ก่อน...

...
18 พฤศจิกายน 2020

ทำความรู้จัก Business Model Canvas

Business Model Canvas เป็นเครื่องมือที่ช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจพื้นฐาน จะทำให้เรามองเห็นรายละเอียดต่างๆของธุรกิจตัวเองได้อย่างอย่างทะลุปรุโปร่งไม่ว่าจ...

...
13 พฤศจิกายน 2020

สร้างกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix

TOWS Matrix เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำหรับการสร้างกลยุทธ์ใหม่จากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร ที่มีการต่อยอดมาจาก SWOT Analysis ด้วยการจับ...