fbpx
บล็อก 14 ตุลาคม 2021

ทำความรู้จัก “Meta” แห่งโลกของ AI ที่ไม่ได้อยู่แค่ในเกม

ใครที่เป็นคอเกม หรือ เกมเมอร์ คงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับคำว่า META ซึ่งเป็นคำย่อจาก Most Effective Tactical Advantage หรือเทคนิคการเล่นหรือกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเอาชนะตัวเกมหรือผู้เล่นรายอื่นซึ่งมักจะมักจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามการอัปเดท (patch update) แต่ละครั้ง

META เองก็ไม่ได้อยู่แต่ในโลกของเกมเท่านั้น แต่โลกของยุคแห่ง AI ที่มีบทบาทสำคัญถึงขั้นจะเปลี่ยนวิถีชีวิตมนุษย์ไปตลอดกาลจากความอัจฉริยะของปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างมาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจและทำให้ประชาชนมีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้นก็มี META เช่นกัน

จากหนังสือ Competing in the Age of AI ที่เขียนโดย Marco Iansiti และ Karim R. Lakhani สองศาสตราจารย์จาก Harvard Business School ที่กล่าวถึงศาสตร์ของการวางกลยุทธ์และการบริหารจัดการองค์กรในยุคแห่ง AI บอกว่าในอดีตมนุษย์เราก็มีการอัปเดต Meta ครั้งใหญ่มาแล้วรอบหนึ่งคือสมัยของการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย์จากการผลิตสินค้าด้วยการใช้แรงงานคน สัตว์ และอาศัยพลังงานจากธรรมชาติสู่การใช้เครื่องจักรกล

ในปัจจุบัน โลกยุคแห่ง AI ก็กำลังเข้าสู่กระบวนการ “อัพเดท Meta” ชุดใหม่ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสำคัญ 5 ประการ อันได้แก่

  1. Change is no longer localized, it is systemic: การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลแน่นอนว่าจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งอิทธิพลอย่างครอบคลุมทั่วทั้งระบบ ไม่ใช่การค่อยๆเปลี่ยนแปลงเฉกเช่นในอดีต
  2. Capabilities are increasingly horizontal and universal: เทคโนโลยีใหม่ๆจะเข้ามาช่วยให้องค์ความรู้แผ่ขยายในแนวนอนที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆอุตสาหกรรม เช่น การวิเคราะห์ดาต้า คลาวด์คอมพิวติ้ง มากกว่าองค์ความรู้ที่เป็นลักษณะ silo และเฉพาะส่วนแบบในอดีต
  3. Traditional industry boundaries are disappearing, recombination is now the rule: พัฒนาการอันรวดเร็วของเทคโนโลยีทำให้ความชัดเจนของเส้นแบ่งระหว่างอุตสาหกรรมบางลง เราจึงเห็นการขยายและแข่งขันข้ามอุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งผู้เล่นหน้าใหม่สามารถเข้ามาในตลาดได้ง่ายขึ้น
  4. From constrained operations to frictionless impact : เนื่องจากการขยายตัวของเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ที่สามารถตัดสินใจแทนมนุษย์ได้อย่างชาญฉลาดและแม่นยำ ทำให้อุปสรรคของการดำเนินกิจการในรูปแบบเก่าๆ ถูกทำลายลงไปเรื่อยๆ อีกทั้งช่วยให้ขยายธุรกิจ (Scale) ใหม่ๆได้อีกด้วย
  5. Concentration and inequality will likely get worse: การครองอำนาจจากองค์กรขนาดใหญ่จะก่อให้เกิดการกระจุกตัวด้านความมั่งคั่ง และเกิดความไม่เท่าเทียมต่อองค์กรเล็กๆ ฉะนั้นผู้นำองค์กรหรือผู้นำภาครัฐต้องเร่งประเมินขีดความสามารถและหาทางรับมือการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเข้ามา

จะเห็นได้ว่า AI ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราอีกต่อไป AI กำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทำงานและชีวิตประจำวัน ต่อไปนี้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจะรวดเร็วและรุนแรงขึ้นทุกวันๆ ฉะนั้นองค์กรต้องเร่งปรับกลยุทธ์และรูปแบบการทำธุรกิจ รวมทั้งจัดเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มิฉะนั้น อาจจะไม่มีพื้นที่สำหรับคนที่ไม่ได้เตรียมตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไป