fbpx
บล็อก 17 กุมภาพันธ์ 2022

การใช้งานของ Metaverse ในโลกของความเป็นจริง

 • Smart city (เมืองอัจฉริยะ)  เนื่องจากโลกจำลองมันถูกนำมาคู่ขนานกับโลกแห่งความเป็นจริง เนื่องจาก Metaverse มันใช้คุณสมบัติของเทคโนโลยี digital twin ดังนั้น มันหมายความว่า มันสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาสร้าง Smart city ผสมผสานไปพร้อมๆกับโลกแห่งความเป็นจริงได้เลย โดยที่สามารถ capture ข้อมูลในเมืองต่างๆ เช่น ผู้คน รถยนต์ สิ่งของ และพื้นที่ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในโลกเสมือนได้ ทำให้สามารถปรับปรุงคุณภาพของการใช้งานจัดสรรพื้นที่ต่าง ๆ เช่น เรา mapping พื้นที่ความเป็นจริงเข้าไปในโลกออนไลน์ เราก็จะสามารถได้ วิเคราะห์ ทำนายได้ว่า เราได้ใช้พื้นที่ ทรัพยากรต่าง ๆ คุ้มค่าแล้วหรือยัง รวมถึงปรับปรุงการบริหารจัดการต่างๆในเมืองได้ ท้ายที่สุดเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิให้กับประชาชน
 • สื่อบันเทิง และ อุตสาหกรรมเกม เนื่องจากเราสามารถทำให้เทคโนโลยีดังกล่าวมันสามารถมีการตอบสนองต่อกันได้ หรือมีปฏิสัมพันธ์กับตัวผู้ใช้งาน ซึ่งมันจะช่วยเพิ่มอรรถรสในการเล่น ซึ่งจะเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้ใช้งาน ความสามารถในการเล่น และความสนุกสนานที่เพิ่มขึ้นด้วย
 • การทำงานแบบ remote, การพบปะกันในโลกเสมือน ภายใต้ผลกระทบอันเกิดจากโรคโควิด 19 ทำให้การสื่อสารทางไกลมีความสำคัญมากขึ้น  Metaverse สามารถก้าวผ่านขีดจำกัด และ ชดเชยสภาพแวดล้อมการทำงานแบบดั้งเดิม ที่เราต้องไปทำงานแบบ onsite เจอกันตัวต่อตัว นอกจากนี้ Metaverse ยังเพิ่มฟังก์ชันการทำงานแบบ remote เช่น การประชุมต่างๆ และยังสร้างโอกาสที่ดีสำหรับการทำงานแบบ remote ด้วย เช่น การจำลองบรรยากาศการเข้าทำงานแบบ onsite เป็นต้น

 • เที่ยวชมสถานที่แบบ digital, การท่องเที่ยวแบบ digital, นิทรรศการแบบ digital โครงสร้างของ Metaverse สามารถทำให้การชมนิทรรศการแบบ digital และการท่องเที่ยวแบบ digital ดูเสมือนจริง เหมือนกับเราได้ไปดูยังสถานที่จริงๆ การพัฒนาเทคโนโลยี digital twin และ เทคโนโลยีที่ต้องใช้การมีปฏิสัมพันธ์กับตัวผู้ใช้งาน หรือ ต้องมีการโต้ตอบกัน Metaverse สามารถก้าวผ่านขีดจำกัดในเรื่องของเวลา พื้นที่ และปัจจัยอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถเยี่ยมชมจุดที่น่าสนใจอื่น ๆ รอบโลกได้อย่างอิสระ พร้อมไปกับเพิ่มประสบการณ์ที่น่าหลงใหลขณะที่ได้ท่องเที่ยวด้วย

 • การรักษาทางจิตบำบัด Metaverse สามารถนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยบำบัดจิตได้ อีกทั้ง Metaverse ยังจัดหาสิ่งที่จะมาช่วยเหลือในด้านการรักษาทางจิตบำบัด ดังต่อไปนี้
  – สร้างแบบจำลองและสถานการณ์ที่ช่วยให้ผ่อนคลาย
  -การสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ หรือการโต้ตอบกันของตัวละครที่สร้างขึ้น เพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยที่ต้องการรักษาทางจิตบำบัด

 • การศึกษา Metaverse สามารถช่วยส่งเสริมการศึกษาของเด็ก, การแข่งขันที่น่าตึงเครียด และ การศึกษาก่อนวัยเรียน (Nursery ) Metaverse มีส่วนช่วยในเรื่องของการศึกษา ให้เกิดความน่าหลงใหล น่าเรียนรู้ และการสร้างเหตุการณ์จำลองเสมือนจริงเพื่อช่วยส่งเสริมความเข้าใจในบทเรียน ทั้งยังหลีกเลี่ยงการทดลองจริงที่เป็นอันตรายได้อีกด้วย

 • เศรษฐกิจ เทคโนโลยี blockchain การกระจายอำนาจ การพัฒนาและการเติบโตของอุตสาหกรรมใหม่ ภายใต้ Metaverse ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

 • วัฒนธรรม ไอดอลในโลกเสมือน คอนเสิร์ตในโลกเสมือน และการสร้างวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ เปรียบได้กับรูปแบบของสังคมสมัยใหม่ Metaverse จะก่อให้เกิดรูปแบบวัฒนธรรมใหม่และการสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาเอง การพัฒนาเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบและการปรับปรุงประสิทธิภาพให้น่าหลงใหลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของไอดอล และ คอนเสิร์ตในโลกเสมือน

 • สังคม Social network  การพบปะออนไลน์ และการหาเพื่อน Metaverse ทำลายขอบเขตของเวลา พื้นที่ และเพิ่มระยะห่างระหว่างผู้คนในโลกแห่งความเป็นจริง ผู้คนใน Metaverse สามารถสื่อสารกันได้ตลอดเวลาและที่ไหนก็ได้ Metaverse สามารถจัดเตรียมบรรยากาศการมี interact เหล่านั้นในสังคมได้อย่างหลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดงาน party เป็นต้น

ปัญหาของเทคโนโลยี Metaverse

 1. ปัญหาด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน

เทคโนโลยีที่จะเชื่อมโลกแห่งความจริงเข้ากับโลกเสมือน จะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติเหล่านี้
– อุปกรณ์ต้องมีความเบา ใช้งานได้ และพกพาสะดวก
– อุปกรณ์ต้องมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม เพื่อทำให้ผู้ใช้สามารถแสดงตัวตนบนโลกเสมือนได้อย่างเต็มที่ โดยเทคโนโลยีปัจจุบันได้แก่ VR, AR, MR
ซึ่งปัจจุบัน เทคโนโลยีเหล่านี้ยังมีปัญหาด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานอยู่ เพราะ มีขนาดใหญ่ และยังไม่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมเท่าที่ควร รวมถึงราคาที่สูงจนทำให้ไม่ได้รับความนิยม

นอกจากนี้เทคโนโลยี BCI ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิดคือ Invasive, semi-invasive, non-invasive ซึ่ง Invasive หมายถึงจะมีการผ่าตัดเพื่อฝังอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้าไปในส่วนของสมอง, semi-invasive หมายถึงมีการผ่าตัดเพื่อฝังอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้าไปในกะโหลกศรีษะ และ non-invasive หมายถึงไม่มีการผ่าตัด เป็นเพียงแค่การติดอุปกรณ์รับคลื่นสมองไว้ภายนอก

เทคโนโลยี BCI แบบ Invasive ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด แต่มีความเสี่ยงสูงที่สุดเนื่องจากต้องมีการผ่าตัด ในขณะที่ non-invasive ให้ผลลัพธ์ที่ขาดความแม่นยำที่สุด แต่มีความเสี่ยงน้อยสุดเนื่องจากมีเพียงแค่การติดอุปกรณ์ภายนอกเท่านั้น ดังนั้นในปัจจุบันเทคโนโลยี BCI ก็ยังมีอุปสรรคอยู่อีกหลายด้าน

 1. ปัญหาด้านการประมวลผล

การประมวลผลในที่นี้หมายถึง ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล ซึ่งถูกวัดผลโดยใช้ 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความสามารถในการคำนวณ, ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล และความสามารถในการส่งข้อมูล

ในโลกของ Metaverse นั้นมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ดังนั้นความสามารถในการประมวลผลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ รวมทั้งในอนาคตมี demand ที่จะก่อให้เกิด Metaverse Platform ขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก ทำให้เทคโนโลยี Cloud Storage, Cloud Computing, Cloud rendering และอีกหลายเทคโนโลยีที่ Metaverse ใช้จะต้องรองรับกับความต้องการอันมหาศาลเหล่านี้ จึงต้องมีการพัฒนาความเร็วในการประมวลผล และการจัดเก็บ ของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้ดีขึ้นกว่านี้

 1. ปัญหาด้านจริยธรรม

Metaverse เปิดโอกาสให้ผู้คนสร้างตัวตนใหม่บนโลกเสมือนขึ้นได้อย่างอิสระ จึงทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในแบบที่ซับซ้อนกว่าโลกแห่งความเป็นจริง Metaverse จึงควรมีการกำหนดกฎเกณฑ์การประพฤติตัวของผู้ใช้งานให้มากกว่านี้

ปัญหาจริยธรรมในโลก Metaverse นั้นเกิดจากการที่ขาดความสอดคล้องต่อบรรทัดฐานทางศีลธรรม ซึ่งต่างจากโลกแห่งควมเป็นจริง

สรุปแล้วปัญหาทางด้านศีลธรรมที่ Metaverse ต้องแก้ไขได้แก่
– ปัญหาด้านข้อมูลเท็จ
– ปัญหาด้านบทสนทนาที่ไม่เหมาะสม
– ปัญหาด้านทรัพย์สินทางปัญญา

หากวันหนึ่ง Metaverse สามารถแก้ไขความคิดของมนุษย์ได้ ฉากในหนังและนิยายจะไม่เป็นเพียงจินตนาการอีกต่อไป ณ จุดนั้น เรื่องจริยธรรมจึงเป็นเรื่องทำสำคัญอย่างมาก กฎหมายและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องควรมีการปรับให้เข้ากับยุคปัจจุบัน

 1. ปัญหาด้านความเป็นส่วนตัว

เนื่องจาก Metaverse มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับข้อมูลส่วนตัวกับโลกแห่งความเป็นจริง ย่อมทำให้เกิดปัญหาด้านความเป็นส่วนตัวตามมา เช่นเดียวกับ Network Environment อื่น

 1. ปัญหาด้านโรค Cyber-Syndrome

Cyber-Syndrome เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Social แบบหนึ่ง เกิดจากการใช้งาน Internet อย่างบ่อยครั้ง เพราะปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ ทำให้คนใช้งานได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการใช้ Metaverse ร่วมกับ Network ย่อมทวีคูณปัญหานี้ให้รุนแรงขึ้นกว่าเดิม

 1. ปัญหาด้านการขาดมาตรฐานกลาง

Metaverse นั้นขาดมาตรฐานกลางเพราะแต่ละบริษัทล้วนพัฒนาในแบบของตน รวมทั้งมาตรฐานด้านการเงินที่ต้องปรับให้เข้ากับโลกแห่งความเป็นจริง ทั้งในเรื่องของกฎหมายและการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ