fbpx

เรื่องราวของเรา

พวกเราคือทีมงานที่มีความพร้อมในการให้คำปรึกษาเชิงธุรกิจและการจัดการที่มีความเชี่ยวชาญเทียบเท่าองค์กรที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรธุรกิจจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดให้สามารถเติบโตได้ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล

#Virtual Training x
...
9 มิถุนายน 2022

Do and Don’t จัด Virtual Training อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

ด้วยสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ที่เกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงนั้น ทำให้หลายองค์กรต้องปรับรูปแบบวิธีการทำงานใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยี ซึ่งรวมไปถึงการจัดการ...