fbpx

เรื่องราวความสำเร็จ

#TCG x
18 สิงหาคม 2022

Voice of Clients : คุณบรรยง วิเศษมงคลชัย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

รับฟังเรื่องราวความประทับใจจาก 'คุณบรรยง วิเศษมงคลชัย' ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ที่มีต่อบริการของ Bluebik ในการช...