fbpx
บล็อก 4 ธันวาคม 2020

Digital Transformation กับ 4 ปัจจัยที่ต้องรู้ ถ้าอยากประสบความสำเร็จ

Digital Transformation กลายเป็น buzzword ในโลกธุรกิจ ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจทั่วโลก ทำให้หลายธุรกิจต้องเร่งแสวงหาทางเอาตัวรอด หลังเผชิญวิกฤตในช่วงที่ผ่านมา และต้องหาทางรับมือความไม่แน่นอนที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นอีกในอนาคต

แต่ไม่ใช่ทุกองค์กรจะประสบความสำเร็จในการทรานส์ฟอร์ม โดยข้อมูลล่าสุดจากผลการสำรวจของนิตยสารธุรกิจ CIO ช่วงปลายปีที่แล้ว พบว่ามี 47% ของบริษัท 510 แห่ง ที่ก้าวหน้าในการทรานส์ฟอร์มองค์กร ดังนั้น หากอยากประสบความสำเร็จในการทรานส์ฟอร์ม ธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับปัจจัย 4 ประการ ดังต่อไปนี้

4 ปัจจัยกำหนดความสำเร็จ Digital Transformation

1. ข้อมูล

องค์กรที่ล้มเหลวในการทรานส์ฟอร์มส่วนใหญ่ ยังไม่มีมาตรการหรือแนวทางการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนในกรณีเลวร้ายที่สุดคือข้อมูลเหล่านั้นไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งปัญหามาจากการไม่สื่อสารกันอย่างชัดเจนระหว่างฝ่ายไอทีและฝ่ายปฏิบัติการ (FrontLine Operations) ที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลและรูปแบบข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ

2. กระบวนการ

การยึดติดกับแนวคิดแบบลำดับชั้น โดยมองแค่หน้าที่ความรับผิดชอบเป็นส่วนๆ และขาดการมองภาพรวมแบบบูรณาการ (end-to-end) การกระทำเช่นนี้คือหายนะของการทรานส์ฟอร์มองค์กร หากต้องการประสบความสำเร็จในการทรานส์ฟอร์ม องค์กรต้องอาศัยความคิดแบบ end-to-end โดยมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อย่างไร้รอยต่อของกระบวนการทำงานขององค์กรแบบ cross-functional

3. เทคโนโลยี

น่าเศร้าที่หลายองค์กรมองการทรานส์ฟอร์มองค์กรว่าเป็นการลงทุนด้านเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวและเน้นทุ่มเม็ดเงินลงในเทคโนโลยีที่มีกระแสมาแรง โดยปราศจากการศึกษาและความเข้าใจเทคโนโลยีนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น IoT บล็อกเชน Data Lake จนถึงปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงไม่ได้พิจารณาว่าเทคโนโลยีดังกล่าวเหมาะกับองค์กรของตัวเองหรือไม่ ดังนั้น ก่อนจะเลือกลงทุนในเทคโนโลยี องค์กรควรประเมินธุรกิจของตัวเอง วางกลยุทธ์ให้รอบคอบ ตั้งเป้าหมายที่ต้องการไปถึงเสียก่อน แล้วค่อยเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้

4. ความสามารถในการรับมือความเปลี่ยนแปลง

หัวใจสำคัญของการทรานส์ฟอร์มต้องเริ่มจากตัวบุคลากรในองค์กรที่พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลง หมายความว่าต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยืดหยุ่น เปิดกว้าง พร้อมปรับตัวได้ตลอดเวลา ซึ่งสิ่งสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเช่นนี้คือต้องมีการสื่อสารภายในองค์กรที่ชัดเจนกับพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อที่ทุกฝ่ายจะได้เข้าใจภาพเดียวกัน และตระหนักถึงเป้าหมายที่องค์กรต้องไปให้ถึง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มต้นทรานส์ฟอร์มองค์กร ได้ที่ Digital Transformation เริ่มยังไง?

แล้วจะทำ Digital Transformation อย่างไร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ?

เชื่อว่าสำหรับองค์กรส่วนใหญ่แล้ว การทรานส์ฟอร์มไม่ใช่เรื่องง่าย
Bluebik Group บริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการนวัตกรรม จึงขอนำเสนอแนวทางทรานส์ฟอร์มองค์กรแบบครบวงจรของเรา (End-to-End) เพื่อสร้างความได้เปรียบให้ธุรกิจในยุคดิจิทัล

Bluebik มีบริการครอบคลุมกระบวนการจากต้นจนจบ ตั้งแต่

 1. Management Consulting
  ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการ
 2. Digital Excellence & Delivery
  ที่ปรึกษาเชิงลึกด้าน Digital ครบวงจร
 3. Strategic PMO
  ที่ปรึกษาการบริหารจัดการโครงการเชิงกลยุทธ์
 4. Big Data and Advance Analytics
  ปรึกษาด้านการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง

เป้าหมายของ Bluebik

เพื่อร่วมเป็นที่ปรึกษาที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรต่าง ๆ ให้เข้าถึงการทรานส์ฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเร่งขยายผลทางธุรกิจให้เกิดความก้าวหน้าและผลกำไร ดังคำตั้งใจที่ว่า “Ambition” to “Reality” เพื่อผลักดันให้เราสามารถที่จะช่วยวางกลยุทธ์และขับเคลื่อนการขยายตัวขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน

Bluebik น่าสนใจอย่างไร

แม้ Bluebik เป็นจะคำปรึกษากับองค์กรขนาดใหญ่ค่อนข้างมากเป็นส่วนใหญ่ และต้องพบเจอกับผู้ใหญ่ในแต่ละอุตสาหกรรมบ่อยครั้ง แต่องค์กรของเรานั้นขับเคลื่อนด้วยคนรุ่นใหม่ที่เป็นไปด้วย Passion และความสามารถ จึงทำให้ Bluebik เป็นอีกองค์กรหนึ่งเลยที่ไม่น่าเบื่อ อีกทั้งเรายังมีทีมงานที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด ในองค์กรชั้นนำในหลากหลายอุตสาหกรรม ทำให้เราสามารถที่จะให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างเหมาะสม ทำให้ Bluebik มีความพร้อมทั้งคนภายในและคุณภาพของงานที่จะส่งออกไป

Bluebik กลายเป็นอีกหนึ่งในองค์กรที่หลายธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เร่มให้ความสนใจด้วยคุณภาพงานที่ส่งมอบและเห็นผลได้จริง และภายในองค์กรเองที่มีความสนุกสนานไปพร้อมกัน จึงทำให้เราสามารถเข้าถึงได้ทั้งลูกค้าและเพื่อนพนักงานอย่างเหนียวแน่น

สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ Bluebik เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-636-7011

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bluebik ได้ที่

Website – bluebik.com

Twitter – twitter.com/bluebik

Instagram – instagram.com/bluebikgroup

Linkedin – linkedin.com/company/bluebik