fbpx

บล็อก

อัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวในทุกแวดวงธุรกิจ
เพื่อแรงบันดาลใจในการบริหารธุรกิจจากบลูบิค

#Banking x
...
17 ธันวาคม 2020

อีกระดับของ Digital Banking

การเปลี่ยนแปลงของ Digital Banking ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราเห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายของหลายธุรกิจ และหนึ่งในธุรกิจที่เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดที่สุ...

...
27 พฤศจิกายน 2020

แข่งขันอย่างไร้ขอบเขตผ่าน Digital Ecosystem

แม้การเข้ามาของเทคโนโลยี ทำให้ธุรกิจสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ซับซ้อนยิ่งขึ้น จนตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีขึ้นโดยใช้ต้นทุนต่ำลง แต่ก็ส่งผลให้การแข่ง...