fbpx

บล็อก

อัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวในทุกแวดวงธุรกิจ
เพื่อแรงบันดาลใจในการบริหารธุรกิจจากบลูบิค

#Financial x
...
16 มกราคม 2021

SMEs ไทยกับปัญหาใหญ่เรื่อง “เงิน”

การระบาดของโควิด-19 ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจและธุรกิจทั่วโลก สำหรับในประเทศไทยนั้น รากฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย...

...
17 ธันวาคม 2020

อีกระดับของ Digital Banking

การเปลี่ยนแปลงของ Digital Banking ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราเห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายของหลายธุรกิจ และหนึ่งในธุรกิจที่เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดที่สุ...