fbpx
เรื่องราวความสำเร็จ 1 มิถุนายน 2021

Voice of Clients : คุณทองอุไร ลิ้มปิติ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

พูดคุยกับ คุณทองอุไร ลิ้มปิติ ในวันที่ BAM มองหา Strategy ใหม่รองรับการเดินเครื่องธุรกิจแบบ Asset Light

การแข่งขันในโลกยุคใหม่ที่บังคับให้ธุรกิจต้องดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงตลอดเวลา เพื่อรักษาความมั่งคั่งขององค์กรเอาไว้ ทำให้บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เริ่มมองหากลยุทธ์ใหม่มารองรับการขับเคลื่อนองค์กรในรูปแบบที่แตกต่างออกไป โดย “บลูบิค” คือตัวเลือกที่ BAM ตัดสินใจให้เข้ามาช่วยในการเปลี่ยนแปลงสำคัญครั้งนี้

บทเรียนสำคัญที่ทำให้ BAM เริ่มมองหาบริษัทที่จะมาช่วยวางกลยุทธ์ทางธุรกิจคืออะไร ?

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2540 ที่ประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ราคาทรัพย์สินและที่ดินที่ถูกนำไปขายทอดตลาดปรับตัวลดลง 40-50% และต้องใช้ระยะเวลาเป็นสิบปีกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ BAM จึงเริ่มคิดว่าจะปรับรูปแบบองค์กรอย่างไรให้สามารถดูดซับหนี้เสียจากระบบเศรษฐกิจ ซึ่งก็ได้คำตอบว่าควรต้องทำ Asset Light แน่นอนว่าคนที่จะมาช่วยเราเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจครั้งใหญ่ควรจะเป็น Third party และต้องเป็นคนที่เห็นมุมมองการทำงานของบริษัทในต่างประเทศมากพอที่จะนำมาสร้าง Tool Kits ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได้

ท่ามกลางตัวเลือกหลายบริษัท ทำไมจึงตัดสินใจเลือกบลูบิค ?

อันดับแรกเลยคือเรามองหาบริษัทที่เข้าใจความต้องการและวัฒนธรรมการทำงานของคนไทย ทำให้สามารถสื่อสาร ถกเถียง โต้แย้งกันได้อย่างเต็มที่ และนำมาซึ่งไอเดียในการดำเนินงานที่ดีที่สุด จนได้มาเจอกับบลูบิค ก็พบว่าเป็นบริษัทที่เก่ง มีทีมงานที่มีประสบการณ์ และศึกษาค้นคว้าข้อมูลมาเยอะ น่าจะเข้ามาช่วยวางกลยุทธ์ให้ BAM สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ประกอบกับช่วงนั้นเกิดสถานการณ์โควิด-19 พอดี ก็เลยต้องเร่งปรับเปลี่ยนตัวเองให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภค

หลังจากได้ร่วมงานกับบลูบิค BAM เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง ?

เรามีแผนธุรกิจระยะกลางที่ชัดเจนขึ้น รู้ว่าในช่วง 1-2 ปีจากนี้ต้องเดินไปทิศทางไหนเพื่อนำธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน ตอนนี้ที่ทำอยู่ก็คือเรื่อง Digital Transformation พยายามออกแบบ Service ให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ดีขึ้น ซึ่งลูกค้าของ BAM ก็น่าจะดีใจที่จะสามารถรับบริการทุกอย่างได้ง่ายๆ ผ่าน Digital Platform

ประทับใจบลูบิคในเรื่องใดบ้าง ?

ก็เห็นถึงความขยันและตั้งใจของทีมงาน โดยเฉพาะ ‘คุณพชร’ เป็นผู้นำโปรเจคที่มีบุคลิกภาพที่สตรองมาก มุ่งมั่นกับผลสำเร็จของการทำงาน รู้ลึก รู้จริง สามารถนำเสนอสิ่งที่เป็นประเด็นได้อย่างกระชับและเข้าใจง่าย ถ้าต้องให้คะแนนผลงานก็ขอให้เป็นเกรด A+ ละกัน !