fbpx
เรื่องราวความสำเร็จ 11 มีนาคม 2022

Voice of Clients : คุณวิศน สุนทราจารย์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR

พูดคุยกับ ‘คุณวิศน สุนทราจารย์’ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร นวัตกรรมและความยั่งยืน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ถึงความประทับใจในการทำงานร่วมกับบลูบิค เพื่อขับเคลื่อนภารกิจยกเครื่องเทคโนโลยีดิจิทัลให้ตอบสนองการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ด้วยจุดแข็งด้านองค์ความรู้ที่หลากหลาย และความสามารถในการมองภาพใหญ่ (Big Picture) ขององค์กร ทำให้ ‘บลูบิค’ ได้รับเลือกให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ เพื่อช่วยอุดช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ และเตรียมความพร้อมในการนำแผนงานไปปฏิบัติจริง