fbpx
เรื่องราวความสำเร็จ 18 สิงหาคม 2022

Voice of Clients : คุณครองชัย ตรีสัตย์ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

รับฟังเรื่องราวความประทับใจจาก ‘คุณครองชัย ตรีสัตย์’ ผู้จัดการฝ่ายอะไหล่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่มีต่อบริการของ Bluebik ในการปรับกลยุทธ์โดยใช้นวัตกรรมควบคู่กับ Internet of Things เพื่อมาดูแลระบบหลังบ้านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น